V neděli 14. prosince se setkali milovníci krásné vánoční hudby, prózy a poezie na tradičních Českých Vánocích, tentokrát netradičně ve Společenském pavilonu.
Neodmyslitelnou součástí Vánoc jsou koledy. Jednou méně známou koledou zahájilo naše slavnostní odpoledne Dechové trio Hrehových. Koledami pokračovala i děvčata Dianka a Bianka Santoviakovy. Na zvláštní přání to byla také Já malý přicházím. Krátkou čtenou ukázku z pastýřské hry z Valašska doplnila koleda z Valašska v podání Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Bim, bam je skoro neznámá koleda, nově ji uvedlo trio sboru.
Jan Jakub Ryba je známý především svou Českou mší vánoční. Neméně krásná je i jeho skladba Rozmilý slavíčku, kterou zazpívala Alžběta Smolinková. Ženský sbor nastudoval pro letošní České Vánoce mnohé nové skladby. Mezi ně patřila i Vánoční mše méně známého českého skladatele a pedagoga Františka Jiříma, zazněla za doprovodu elektronických varhan. Posluchačům se zvlášť líbila ta část, kdy sólově i se sborem zazněly i housle a to v provedení Igora Dohoviče, který je i uměleckým vedoucím kvarteta Musica Iuvenalis. To obohatilo náš vánoční program skladbou H. Purcella Festival Rondeau. Stálým hostem Českých Vánoc je už dlouhé roky Marián Lukáč, sólista košické opery. Letos mu nebylo zatěžko přijet až z Ostravy, kde hostuje v tamní opeře. Za doprovodu kvarteta zazpíval dvě skladby: Carusa od skladatele L. Dalla a Ombra mai fu od G. F. Händla.
Pastorely jsou skladby pro sóla a sbor s doprovodem hudebních nástrojů a ty české jsou známé svou melodičností.  Pastorellu Iucundu skladatele J. I. Linka mnozí na minulých vánočních programech už slyšeli. Posluchače ale znovu potěšila. Byla trochu jiná, protože ji sbor i se sólistou tentokrát zpíval za doprovodu kvarteta.
Ženský sbor má v oblibě skladby skladatele Adama Vácĺava Michny z Otradovic. Pro tuto příležitost nově nastudoval s kvartetem Rosičku a O narození Pána Krista.
Z prózy s vánoční tématikou návštěvníky zaujala Svatá noc z Knihy apokryfů od Karla Čapka. Zajímavě a velmi dobře si toto čtení připravili naši konferenciéři Michala Kučerová a Roman Píš. Obecenstvo nešetřilo potleskem ani pro Viktorii Pejkovou za přednes Romance štědrovečerní Jana Nerudy. A malá Ninka Drutarovská, která poprvé veřejně přednášela, chtěla, aby jí Ježíšek splnil jen jedno přání a to, aby všichni lidé v celém světě byli k sobě vždy takoví, jako na Vánoce. Aby byli milí a méně se mračili. Slavnostní odpoledne ukončila jako vždy Tichá noc. Jen plamen voskových svíček nahradilo z bezpečnostních důvodů světlo elektrické.
Uměleckou vedoucí Ženského sboru je Oľga Varínska, na klavír a elektronické varhany doprovázela Zuzana Žegleňová. Členky tria Ženského spolku v Košicích jsou Eva Petroczivá, Katarína Heumannová a Lucia Kysilková. M. Lukáče na klavír doprovázela Kartarína Trofimovič. O výborné ozvučení se postaral Stanislav Hreha.
Dojmy z letošního koncertu si návštěvníci mohli opět vyměnit u malého občerstvení. A věru i letos se mluvilo jen v superlativech. Organizátoři vědí, že zájem o České Vánoce v Košicích je vždy velký, ale přece jen měli obavy, zda se velký sál Společenského pavilonu zaplní. Obavy byly úplně zbytečné. Těší nás to a příští rok zase připravíme pro naše milé obecenstvo něco pěkného a možná, že ještě lepšího než v roce 2014.

Eva Balušíková

Ze života spolkuVánoční atmosféra v Košicích 2014