Ve čtvrtek 14. června 2012 jsme v prostorách Českého spolku v Košicích otevřeli již III. ročník výstavy amaterských fotografií členů ČS Regionální České spolky na Slovensku ve fotografii v r. 2011. Samotná výstava je umístěna ve spojovacím koridoru předního a zadního traktu budovy na Hlavní ul. 70. Význam této výstavy docení každý, kdo pochopí potřebu zachovávat dokumenty o rozmanité a bohaté činnosti spolků české národnostní menšiny na Slovensku a současně aktivizovat naše členy k rozvíjení dalších činností. Výstava slouží také jako zdroj materiálu pro obrazovou kroniku ČS.
Je potěšitelné, že zájem našich členů prezentovat se na výstavě z roka na rok roste a to zejména u mimokošických členů z Martina, Žiliny, Piešťan, Zvolena, Trnavy, Liptovského Hrádku a dalších. Celkový počet snímků na výstavě vzrostl na 147, z toho 91 od členů z Košic a 59 od mimokošických. Vystavené fotografie hodnotí tříčlenná odborná porota (Mgr. Andrea Andrejková, Ing. Eva Reitznerová, Mgr. art. Peter Suchanský) a v průběhu výstavy také návštěvníci formou anketních lístků. Proto také celkové vyhodnocení nejlepších snímků bude vyhlášeno až po ukončení výstavy. Výstava v Košicích potrvá do 14. 7. 2012 a pak bude nabídnuta dalším spolkům na Slovensku.
Výstavu otevřela předsedkyně Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová. K slavnostní atmosféře přispěl hudební program ZUŠ M. Hemerkové z Košic, v němž se představily Mgr. Katarína Jusková (zpěv – písně M. Sch. Trnavského, Biblické písně Antonína Dvořáka a árie Terezky z opery Jakobín), Klaudia Baloghová (klavír – etuda č. 9 F. Liszta) a Erika Malinová (klavírní spolupráce).
Kurátor a dizajnér výstavy Ing. Jiří Gregorek vyjádřil poděkování všem autorům fotografií a spolupracovníkům, kteří byli nápomocni při realizaci výstavy – především Doc. V. O. Sedlatému za grafickou spolupráci. Projekt se realizuje s podporou Úřadu vlády SR – program kultura národnostních menšin.

Jiří Gregorek

Česká kultura v malémVernisáž výstavy fotografií