Zájem o čtvrtková setkání a programy v Českém spolku v Košicích je stále velký, ale účast členů na otevření výstavy karikatur pod názvem Výtvarná pocta Jiřímu Trnkovi, kterou jsme naplánovali na 19. 2., předčila očekávání. Poněkud jsme se tísnili, ale vydařilo se. V rámci projektu Česká kultura v malém připravili jsme ve spolupráci s propagátorem výtvarného umění Ing. Petrem Závadským prezentační výstavu 32 karikatur významného českého výtvarníka a umělce Jiřího Trnky v uměleckém ztvárnění karikaturistů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Bulharska, Polska, Ukrajiny, Řecka, Holandska a dokonce i z Argentiny. A bylo se na co dívat a také z čeho se poučit.

Proč právě Jiří Trnka? Zaprvé proto, že za několik dní si připomínáme 103. výročí narození tohoto umělce (nar. 24. 2. 1912). Zadruhé proto, že jeho světovost byla doceněna i při vyhlášení města Plzně, rodiště J. Trnky, Evropským hlavním městem kultury 2015. No a především díky panu Petru Závadskému, kterému se podařilo sesbírat tuto výjimečnou kolekci kariportrétů.
Úvodní kulturní program skvěle zahájila nejmladší naše recitátorka Ninka Drutarovská, vnučka členky předsednictví ČS. Za pódium posloužila židlička, takže ji všichni nejen slyšeli, ale také dobře viděli a odměnili pak zaslouženým potleskem. Za klavírního doprovodu Eriky Malinové ze ZUŠ M. Hemerkové v Košicích jsme si poslechli a zazpívali hudební drobnosti z našeho staršího zpěvníku. Výstavu otevřel J. Gregorek, jehož slova doplnila M. Babjáková přečtením příspěvku Adolfa Borna o J. Trnkovi. Samozřejmě, slovo dostal i kurátor výstavy P. Závadský. A po něm i Ivan Ježo, který je dalším z obdivovatelů tvorby J. Trnky, a který přispěl do programu ukázkami z animovaných filmů tohoto umělce.
Touto výstavou, která je k vidění čtyři týdny, jsme vzdali hold výjimečnému umělci, který ze země vydoloval český animovaný film s jemným humorem a ironií, umělci, který měl také velký podíl na úrovni českého loutkářství a dalších odvětvích filmového umění a jehož podíl na české umělecké tvorbě doposud nebyl vždy dostatečně doceněn.

Výstavu můžete zhlédnout do 18. 3. 2015.

Jiří Gregorek

Česká kultura v malémVýtvarná pocta Jiřímu Trnkovi