Výzva pro členy Českého spolku v Košicích

Český spolek v Košicích připravuje pro své členy výtvarný seminář – plenér, který se uskuteční ve dnech 6. 6. – 8. 6. 2022 (Po – St) v penzionu Sivec, Košická Belá. Plenér bude realizovaný s finanční podporou KULTMINOR – Fondu na podporu kultury národnostních menšin (za obdobných podmínek jako v roku 2021) a bude zaměřený na výtvarné ztvárnění témy Folklor – lidové památky – technikou akryl a akvarel.
Zájemci o účast na tomto plenéru se mohou přihlásit nejpozději do 30. 4. 2022 u garanta projektu >>jiri.gregorek@gmail.com<<.
Výběr účastníků je omezen a bude schválován předsednictvem Českého spolku v Košicích.
Vybraným účastníkům budou následně poskytnuty bližší informace.

Český spolek v Košicích
Košice 7. 2. 2022

garant projektu Ing. Jiří Gregorek

Česká kultura v malémVýzva pro členy Českého spolku v Košicích