V pořadí již pátá putovní výstava fotoamatérů – členů Českého spolku na Slovensku (ČsnS) – je dalším kulturním příspěvkem pro návštěvníky žilinské knihovny (předchozí byla v r. 2016) s možností obeznámit se s jejich zájmovou dokumentační i tvořivou prací po 25 letech od vzniku české národnostní menšiny na Slovensku v roce 1993 – shodou historických skutečností i k 100. výročí vzniku bývalého společného státu. Záběry a momentky z běžného života možná naznačí, možná přivedou diváky k zamyšlení nad skutečným stavem či změnami, které starší i mladší generace zažily v minulosti i v dnešní realitě. Tematicky se obsah vystavených snímků vztahuje ke třem oblastem: vlastní vzpomínky z existence Československa – starší i novější historie, další jsou vzpomínky na rodný kraj – odkud a s jakými kulturními základy a zvyklostmi jsme přišli na Slovensko (někdy jako cizinci,někdy jako krajané…) a poslední – nejrozšířenější a málokdy chybějící – krásy přírody doma i v zahraničí, nevyčerpatelného zdroje situací a dojmů, které se autoři snažili podle svého vnímání uchovat záběrem okamžiku.
Vaší přítomností i vyjádřením dojmu z vystavených snímků můžete podpořit zájem a chuť autorů pokračovat a vkládat do dalších záběrů vlastní výtvarné myšlenky určené prvotně divákovi – protože se jedná o děje, chvíle a mnohdy jen zlomky vteřin, z nichž se skládá celý náš život. Z nich mnohé jsou lidem všeobecně známy a také je už někdy zažili a zamýšleli se nad nimi – i když možná z různých úhlů pohledu.
Výstavní soubor byl jako úvodní zpřístupněn návštěvníkům městyse Buchlovice u Uherského Hradiště v květnu a červnu tohoto roku, ve spolupráci s „Galerií Na půdě“ Muzea Podhradí v Buchlovicích.
Tato putovní výstava je věnována 25. výročí vzniku Českého spolku na Slovensku v samostatné Slovenské republice v roce 1993 a také historickému 100. výročí založení Československa v r. 1928.

Svatopluk Pach

Regionální České spolkyČeský spolek ŽilinaZ pohledu generací dvou století