Čeští krajané ve Švýcarsku, sdružení v Besedě Slovan v Ženevě oslavují letos 110. výročí jejího založení. Součástí květnových oslav bylo také odevzdání faksimile vzácného středověkého dokumentu – Stížného listu českých stavů na uvěznění M.Jana Husa ženevskému Mezinárodnímu muzeu reformace. Originál listiny se nachází v Národním muzeu ve skotském Edinbourghu. Ženský sbor Českého spolku v Košicích měl tu čest, že byl pozván účinkovat při této slavnostní příležitosti na několika vystoupeních.
Své zahraniční miniturné jsme zahájili koncertem ve Vídni pro členy několika tamních krajanských sdružení. Vídeň jsme vlastně měli po cestě a tak by byla skutečně škoda takovou příležitost nevyužít. Díky jedné ze známých představitelek vídeňských Čechů, paní Heleně Baslerové a jejím spolupracovníkům se podařilo koncert uspořádat sice ne na českém velvyslanectví, jak byl původní záměr, ale v Tanzschule na Kalvarienberggasse I když to bylo právě v pátek třináctého, koncert se vydařil ke spokojenosti posluchačů i účinkujících a v sobotu brzy ráno jsme vyrazili na dlouhou cestu do Ženevy.
Naši hostitelé připravili program již od následujícího dne. Nedělní odpolední koncert na letní terase restaurace Casino ve Vevey byl sice poznačen nepřízní počasí, ale další chvíle strávené s krajany ve Švýcarsku nám to bohatě vynahradily. Už krátce po skončení zmíněného nedělního koncertu vyšlo slunce a břeh Ženevského jezera se rozzářil právě rozkvítajícími růžemi. Za účasti oficiální delegace z České republiky a početných krajanů jsme v průběhu vzpomínkové slavnosti u pomníku Jana Palacha, jenž tam zásluhou švýcarských Čechů už několik let stojí, zazpívali několik písní a také českou a slovenskou státní hymnu. Podobně o pár chvil později u malého pomníčku v Ženevě, připomínajícího zásluhy ministra zahraničí ČSR Jana Masaryka o založení OSN.
V pondělí ráno nás čekala prohlídka Ženevy. Díky skvělému průvodnímu slovu paní Aleny Šindelářové, kterou vlastně už léta známe z krajanských setkání v ČR jsme si to skutečně užili. Ženeva je krásné, vzdušné, čisté město, se spoustou zeleně a historických památek. Ti, co si troufli i na věž katedrály ji měli jako na dlani z pěkné výšky i se známým gejzírem na Ženevském jezeře. Odpoledne se naši zástupci zúčastnili v Muzeu reformace odevzdání zmíněného dokumentu. Všichni ostatní se již připravovali na večerní slavnostní koncert v známém Auditore Jean Calvin – v gotické kapli, v níž kázával reformátor Jan Kalvín. V úvodu koncertu sbor a jeho trio uvedli známý Husitský chorál Ktož sú Boží bojovníci a další duchovní písně, poté několik skladeb Antonína Dvořáka. Taktovku v ruce třímala sbormistryně Olga Varínska. V druhé části koncertu zazněla pod vedením dirigenta Igora Dohoviče kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek v podání sboru a sólistů, za doprovodu klavíru a smyčcových nástrojů. Dívčí sóla přednesly Barbora Sopková a Slavomíra Repková, nádherné a strhující barytonové sólo v závěru skladby pak sólista Opery Státního divadla v Košicích Marián Lukáč. Na klavír doprovázel Vlastimil Tichý, recitoval Miroslav Kolbašský. Soustředěná pozornost nesmírně vnímavého publika, bouřlivý dlouhotrvající potlesk a slzy v očích krajanů nám byly velkou odměnou.
Snad i to neuvěřitelně krásné, jasné počasí následujícího dopoledne ve francouzském Chamonix a výhled z 3842 m vysokého Aiguille du Midi na protilehlý vrchol Mont Blancu a ostatní alpské vrchy, jsme si na nebi vyzpívali.
Se Švýcarskem a našimi milými krajany jsme se rozloučili koncertem, na který nás a krajany do své rezidence pozval český velvyslanec při Stálé misi OSN v Ženevě. Tu už byla samozřejmě atmosféra uvolněnější a známé české písničky a závěrečnou slovenskou Tancuj, tancuj si s námi posluchači s chutí zazpívali.
S jistou dávkou hrdosti jsme si vyslechli slova chvály a uznání našeho hostitele předsedy Besedy Slovan Jaroslava Havelky, pana velvyslance Tomáše Husáka i místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky za dobrou reprezentaci české hudební kultury, Slovenské republiky a města Košice. Zážitky ze všech těchto vystoupení, které patřily k tomu nejlepšímu za léta účinkování sboru v nás budou dlouho doznívat. Díky všem, kdo se o to zasloužili, včetně Úřadu vlády SR, jenž poskytl finanční prostředky z programu Kultura národnostních menšin 2011.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Ženský sborŽenský sbor znovu úspěšně v zahraničí