Malíři už dávno nemalují jako maloval on. Patřil k vyjímečným tvůrcům, jejichž dílo věrně vyjádřovalo svou dobu a předznamenalo přitom i budoucí vývoj. Ve své tvorbě ctil zdánlivě prosté vlastnosti: pravdivost, srozumitelnost a uměleckou poctivost. Byl to „umělec pro každého“, jak o něm řekl Josef Čapek. Přišli i další vynikající malíři, kreslíři, ilustrátoři zcela odlišného projevu, ale Mikoláš Aleš vždy zářil jako vzor dokonalého, ryze národního a poctivého lidového umění. A navíc, málokdo si ví představit jaký obrovský rozsah má dílo, které po něm zůstalo.
Proto jistě po zásluze jsme mu věnovali pozornost i v ČSvK. Už od počátku ledna prezentovali jsme na téměř čtyřiceti kliprámech reprodukce jeho kreseb, především z jeho Špalíčku národních písní a říkadel. Kurátor výstavky J. Gregorek využil k tomu pohlednice E. Balušíkové a P. Krause,jakož i jiné reprodukce z dostupných materiálů E. Balušíkové a vlastních. Společenský klub ve čtvrtek 24. ledna 2013 jsme pak věnovali besedě o jeho životě a díle.
Mikoláš Aleš byl původem Jihočech; narodil se 18. listopadu 1852 v Miroticích. Otec přes svízelné finanční poměry pečoval o výchovu a vzdělání svých synů Františka, Jana a Mikoláše. Všichni tři už od dětství projevovali nevšední výtvarný talent. Po smrti obou starších bratrů nesl a rozvíjel svůj geniální talent už jen Mikoláš sám.
Patřil k tzv. „generaci Národního divadla“ (spolu s Fr. Ženíškem, J. V. Myslbekem…). Nejvěrnejším  celoživotním Alšovým přítelem zůstal spisovatel Alois Jirásek, s nímž ho pojila především láska k historii, která se prolínala do jeho kreseb a ilustrací. Presentovat jeho rozsáhlé dílo, kresby, ilustrace (J. Arbese, Sv. Čecha, F. L. Čelakovského, J. Nerudy, B. Němcové, K. V. Raise, A. Jiráska…), epický cyklus lunet Vlast pro ND, oleje (Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, Jan Žižka, Husitský tábor…), nelze jen v několika větách. S kresbami ve Slabikáři a Špalíčku se snad setkal každý z nás.
Není mnoho tvůrců, jejichž dílo po několik generací přijaly a milovaly nejširší vrstvy, jako oceňovali i odborníci. Podstatu jeho tvorby krásně charakterizoval básník Fr. Halas slovy  „Aleš počeštil, čeho se dotkl. Nikde a nikým nebylo češství tak korunováno jako právě ním“.

Jiří Gregorek

Klubové akceMikoláš Aleš – umělec pro každého