I když se nám to ještě stále zdá neuvěřitelné, České centrum v Košicích končí své působení 28. února letošního roku.

Předsednictvo Českého spolku v Košicích ve snaze změnit toto rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí České republiky se obrátilo na čelní představitele ČR – prezidenta V. Klause, premiéra P. Nečase, ministra zahraničních věcí a místopředsedu české vlády K. Schwarzenberga, předsedu Komise Senátu PČR pro krajany v zahraničí T. Grulicha a ředitele Českých center M. Pospíšila. Předsednictvo o pomoc požádalo také ministra zahraničních věcí SR M. Dzurindu. Ministr Schwarzenberg obdržel dále petici s podpisy 1 800 občanů, žádajících zachovat toto kulturní zastoupení České republiky na východním Slovensku. Obrátilo se na něj dopisem také množství kulturních institucí a orgánů samosprávy, intervenoval i bývalý prezident SR R. Schuster. Upozornili jsme, že Česká republika nedodržela slib daný krajanům v roce 2005 při zrušení generálního konzulátu, že jej trvale nahradí České centrum, upozornili jsme, že Česká republika poškodí zájmy svoje i krajanů v regionu. O vývoji situace jsme opakovaně informovali také velvyslance ČR na Slovensku J. Karfíka.

Všichni oslovení odpověděli zamítavě. Jako důvod byly uváděna nutnost šetření v rozpočtu České republiky a všechny odpovědi se na sebe podobaly jako vejce vejci, tentýž styl, tytéž formulace. Velmi si prý váží kulturní činnost krajanů, ale… a České centrum v Bratislavě bude ve své činnosti pamatovat i na Košice a východ Slovenska.

Jediný oslovený představitel slovenské strany, ministr M. Dzurinda odpověděl, že se jedná o záležitost České republiky, jako by česká komunita tu žijící nebyli občané SR, nemluvě o samotných Slovácích, kteří nám vyjadřovali svůj rozhodný nesouhlas se zrušením instituce, protože jim česká kultura bude chybět.

Informovali jsme občany na stránkách tisku, v rozhlase, v televizi.

V další korespondenci jsme se snažili rozumnými ekonomickými argumenty přesvědčit pana ministra Schwarzenberga, že existuje řešení, které ušetří prostředky a zachová činnost. Na to jsme už odpověď ani nedostali. Proto si dovolujeme v této chvíli text tohoto dopisu zveřejnit jako otevřený zde.
Podtrženo, sečteno. České komunity na východním Slovensku se nikdo z oficiálních představitelů nezastal. Přátele máme jen v početných kulturních institucích a orgánech samosprávy, kteří nám dosud také s realizací české kultury účinně pomáhali. Přátele máme také v regionálních Českých spolcích v Žilině, Liptovském Hrádku a Martině, kteří pomohli s realizací naší petice. Tito přátelé udělali všechno, co bylo v jejich silách a patří jim všem náš dík, právě tak jako sdělovacím prostředkům.
Chceme také poděkovat všem, kdo v Českém centru v Košicích byli od roku 2005 našimi spolupracovníky a rádci, naší oporou, naším kouskem českého domova. Díky, budeme si vás stále opatrovat ve vzpomínkách jako své nejbližší přátele a přejeme vám, ať se vám ve vašem dalším soukromém i profesionálním životě daří dobře.
MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích
Dokumenty ČSKEO osudu Českého centra v Košicích je definitivně rozhodnuto