Česká omladina na Slovensku Vás zve na 2. turnus cyklu pro děti – Po stopách Barona Prášila. Program je připraven pro děti ve věku 6–15 let. Budeme si hrát, soutěžit, tvořit, sportovat a chodit na výlety. Čeká na nás dobrodružství, nové vědomosti, dobrá nálada a smích.

Podrobnosti i s kontakty najdete v přihlášce:

Pro děti a mládežPo stopách barona Prášila po druhé!