Zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2022

předneseno na valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 18. 3. 2023

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!
V souladu se stanovami našeho sdružení Vám předkládám ke schválení zprávu o činnosti Českého spolku v Košicích v roce 2022. (Současně s prezentací zprávy byly promítány záběry z digitalizované kroniky, zachycující některé spolkové programy uplynulého roku.) Dnešním Valným shromážděním se vracíme k původnímu březnovému termínu našich výročních shromáždění.

 

DokumentyZpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2022