Deset století architektury do dvou hodin v klubu? Téma je už na první pohled tak rozsáhlé, že není v našich možnostech obsáhnout jej v krátké přednášce. To bylo jasné všem účastníkům setkání ve čtvrtek 9. února v klubu. Paní Kulichová přesto na vybraných známých i méně známých architektonických dílech Prahy, které se řadí ke skvostům a tvoří nemalou část našeho kulturního dědictví provedla zájemce od Vyšehradu až k Tančícímu domu a stručně připomenula věhlasná jména českých architektů a stavitelů, kteří dali naší metropoli tvář.
Pro ty, kdo by se tématu chtěli věnovat podrobněji připomínáme, že už v předchozích letech jsme v klubu probírali známé české architekty:

Josef Schultz
Josef Zítek a Antonín Pfeiffer
Dušan Jurkovič
Jan Kotěra a josef Gočár
Josef Hlávka, Adolf Loos, Jan Letzel
a v době covidové jsme si aspoň virtuálně připomenuli slavného Jože Plečnika.

I v naší spolkové knihovně najdete řadu publikací, které stručně i podrobně představují fenomén architektury.

Ilustrační záběr Tančícího domu Dino Quinzani, wikipedia licence CC BY-SA 2.0

Klubové akceDeset století architektury v Čechách